banner.jpg
Szerzői jogvédelem és adatvédelem

Szerzői jogvédelem és adatvédelem

Azzal, hogy belép a citydogs.hu website oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

A citydogs.hu ("oldal") felületen található tartalom K o r m á n y   C s a b a ("kiadó") szellemi tulajdona.

A kiadó fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A citydogs.hu oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A kiadó oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánosságra hozni, bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül az oldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánosságra hozni és újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldaltól értesüléseket átvenni csak az oldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A citydogs.hu domainnév, valamint a "CITYDOGS.HU" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Ügynökségi zóna

Hirdetés

Heti tipp

Ajánló

© 2022 - CityDogs Készítette a